Skip to main content
12661780_1549468228701740_5891312283571073435_n
SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA

CONVOCATÒRIA OBERTA

JA POTS INSCRIURE’T A LES SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA
[wpcdt-countdown id="29671"]

L’aposta que es fa per l’e-Commerce com a canal de venda complementari a l’aparador tradicional. Els nous hàbits de consum i l’ús massiu de les xarxes socials com a element prescriptor fan que, per a les empreses comercials, planificar adequadament la presència a internet sigui una necessitat ineludible des del punt de vista estratègic.

¿Quant em donen?

Seran subvencionables les inversions previstes en el projecte presentat sempre que assoleixin en el seu conjunt un cost mínim de 1.000 euros, impostos exclosos.

Els ajuts de les “subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda”  arribaran fins a 3.000 euros per empresa i es subvencionarà fins al 50% de la inversió realitzada per la empresa.

Objetius de les subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda

ELS OBJETIUS DE LES “SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA” SON ELS SEGUENTS:
 • Motivar la implantació d’eines d’innovació tecnològica en els establiments comercials per tal d’assolir-ne la seva modernització i contribuir en la millora de l’experiència de compra i servei al consumidor.
 • Afavorir que els establiments comercials es converteixin en ecosistemes digital

¿Quines son les despeses subvencionables?

SERÀN SUBVENCIONABLES TOTES LES DESPESES NECESSÀRIES PER A POSSAR EN FUNCIONAMENT EL COMERÇ ELECTRÓNIC.

Mes concretament:

EL DOMINI Y L'ALLOTJAMENT

TREBALLS DE PROGRAMACIÓ DE LA TENDA ONLINE

DISSENY DE LA TENDA ONLINE

INTEGRACIÓ DE MODALITATS DE PAGAMENT ONLINE

MANTENIMENT PER UN ANY

SEO - POSICIONAMENT EN CERCADORS

IDIOMES ADICIONALS DE LA TENDA ONLINE

SEM - MARKETING EN CERCADORS

SMM - GESTIÓ DE PERFILS EN XARXES SOCIALS

MAIL MARKETING

TERMINI DE SOL.LICITUD

LES SOL.LICITUTS PER A LES “SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA” PODEN PRESENTAR-SE FINS AL 26 DE JULIOL DE 2016

¿QUI POT SOL.LICITAR L'AJUT?

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Agències de viatges detallistes.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S’exclou expressament l’artesania alimentària.

Els/les beneficiaris/àries que sol·licitin la subvenció han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.